Оберіть розділи по яким бажаєте отримувати розсилку
Новини
Інвестиції
Іпотека
Заощадження
Кредит
Пенсії
Поради та інструменти
Шахрайство та злочинність
Види шахрайства
Порядок дій у випадку шахрайства
Уникнення шахрайства
Корисна інформація
Дітям
Для тих, хто потрапив в біду
Малому та середньому бізнесу
Молоді та сім'ям
Пенсіонерам
Фінансова грамотність
Фінграмотність Гра
OK
відміна
Медіатека
(044) 300-10-15

безкоштовно зі стаціонарних
телефонів по Україні

26.05.2022

98% УКРАЇНЦІВ ХОЧУТЬ ЗНАТИ СВОЇ ПРАВА І БОРОТИСЯ З КОРУПЦІЄЮ

Інформація

Пенсійні пільги

ui_articles2_20140326_122932_1395829772.jpg

Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці (Список № 1), пенсії на пільгових умовах призначаються зі зменшенням віку виходу на пенсію на 1 рік чоловікам і на 1 рік 4 місяці жінкам за кожний повний рік такої роботи.

Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці (Список № 2), пенсії на пільгових умовах призначаються зі зменшенням віку на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи чоловікам і за кожні 2 роки жінкам.

Список № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах та Список № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 36 від 16 січня 2003 р. Мета її прийняття - уникнути різних підходів до практичного застосування цих списків органами, які призначають і виплачують пенсії за віком на пільгових умовах, фахівцями підприємств, організацій та окремими громадянами, удосконалити порядок надання цих пенсій.

Структуру списків та назви передбачених ними виробництв, робіт, цехів, професій і посад приведено у відповідність до державних класифікаторів України ДК 009-96 "Класифікатор видів економічної діяльності" та ДК 003-95 "Класифікатор професій", затверджених та введених в дію наказами Держстандарту України відповідно № 441 від 22 жовтня 1996 р. та № 257 від 27 липня 1995 р., що дозволить забезпечити зручність використання списків на підприємствах, в установах та організаціях.

Однією з необхідних умов призначення пенсій за віком на пільгових умовах за списками № 1 і № 2 є результати проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Постановою Кабінету Міністрів України № 442 від 1 серпня 1992 р. затверджено Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Основна мета атестації полягає в регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками з метою реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.

Атестація проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому. Атестацію проводить атестаційна комісія, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.

Особам, які працювали на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці та мали або матимуть право на пенсію відповідно до статті 100 Закону України "Про пенсійне забезпечення", пенсії призначаються за нормами Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", виходячи з вимог до віку та стажу, встановлених раніше чинним законодавством.

Працівникам інших виробництв, професій та посад дострокові пенсії залежно від умов праці (але не раніше, ніж після досягнення 55 років чоловіками і 50 років жінками) можуть встановлюватися за результатами атестації робочих місць за рахунок коштів підприємства, організації, призначених на оплату праці, які перераховуються до Пенсійного фонду України на виплату пенсій до досягнення працівником пенсійного віку.

Згідно зі статтею 100 Закону України "Про пенсійне забезпечення" особам, які працювали до введення в дію цього Закону (до 1 січня 1992 року) на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, передбачених раніше чинним законодавством, пенсії за віком призначаються на таких умовах: 


а) особам, які мають на день введення в дію цього Закону повний стаж на зазначених роботах, що давав право на пенсію на пільгових умовах, пенсії в розмірах, передбачених цим Законом, призначаються відповідно до вимог за віком і стажем, встановлених раніше чинним законодавством; 

б) особам, які не мають повного стажу роботи із шкідливими і важкими умовами праці, вік, необхідний для призначення пенсії відповідно до статті 12 цього Закону (жінки - 55 років, чоловіки - 60 років), знижується пропорційно наявному стажу в порядку, передбаченому статтями 13-14 цього Закону, виходячи з вимог до цього стажу, встановлених раніше чинним законодавством.

Актуальні новини