Оберіть розділи по яким бажаєте отримувати розсилку
Новини
Інвестиції
Іпотека
Заощадження
Кредит
Пенсії
Поради та інструменти
Шахрайство та злочинність
Види шахрайства
Порядок дій у випадку шахрайства
Уникнення шахрайства
Корисна інформація
Дітям
Для тих, хто потрапив в біду
Малому та середньому бізнесу
Молоді та сім'ям
Пенсіонерам
Фінансова грамотність
Фінграмотність Гра
OK
відміна
Медіатека
(044) 300-10-15

безкоштовно зі стаціонарних
телефонів по Україні

18.12.2018

98% УКРАЇНЦІВ ХОЧУТЬ ЗНАТИ СВОЇ ПРАВА І БОРОТИСЯ З КОРУПЦІЄЮ

Інформація

Відшкодування шкоди

ui_articles2_20140418_145440_1397822080.jpg

За умовами ОСЦПВ здійснюється відшкодування шкоди, заподіяної:

1. Життю та здоров’ю потерпілого

1.1. Шкода, пов’язана з лікуванням потерпілого - відшкодовуються обґрунтовані витрати, пов’язані з доставкою, розміщенням, утриманням, діагностикою, лікуванням, протезуванням та реабілітацією потерпілого у відповідному закладі охорони здоров’я, медичним піклуванням, лікуванням у домашніх умовах та придбанням лікарських засобів; Мінімальний розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) за шкоду, пов’язану з лікуванням потерпілого, становить 1/30 розміру мінімальної заробітної плати, за кожний день лікування, підтверджений відповідним закладом охорони здоров’я, але не більше 120 днів.

1.2. Шкода, пов’язана з тимчасовою втратою працездатності потерпілим - відшкодовуються не отримані доходи за підтверджений відповідним закладом охорони здоров'я час втрати працездатності. Втрачені доходи потерпілого оцінюються в таких розмірах:

 • для працюючої особи (за трудовим договором) - неотримана середня заробітна плата;
 • для особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, - неотримані доходи, які обчислюються як різниця між доходом за попередній (до ДТП) календарний рік та доходом, отриманим у тому календарному році, коли особа була тимчасово непрацездатною;
 • для непрацюючої повнолітньої особи - допомога у розмірі, не меншому мінімальної заробітної плати.

1.3. Шкода, пов’язана із стійкою втратою працездатності потерпілим. Мінімальний розмір страхового відшкодування за таку шкоду становить:

 • у разі встановлення I групи інвалідності - 36 мінімальних заробітних плат;
 • у разі встановлення II групи інвалідності - 18 мінімальних заробітних плат;
 • у разі встановлення III групи інвалідності - 12 мінімальних заробітних плат;
 • у разі визнання неповнолітньої (малолітньої) особи дитиною-інвалідом - 18 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановлених законом на дату настання страхового випадку;

1.4. Моральна шкода, яку потерпілий - фізична особа зазнав у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я - у розмірі 5 відсотків страхової виплати за шкоду, заподіяну здоров’ю;

1.5. Шкода, пов’язана із смертю потерпілого -  якщо смерть настала протягом одного року після ДТП та є її прямим наслідком – відшкодовується:

 • кожній особі, яка має право на таке відшкодування (згідно ст. 1200 Цивільного кодексу України), рівними частинами. Загальний розмір страхового відшкодування утриманцям одного померлого не може бути меншим, ніж 36 мінімальних заробітних плат;
 • моральну шкоду, заподіяну смертю фізичної особи, її чоловіку (дружині), батькам (усиновлювачам) та дітям (усиновленим). Загальний розмір такого страхового відшкодування цим особам стосовно одного померлого становить 12 мінімальних заробітних плат, і виплачується рівними частинами;
 • особі, яка здійснила витрати на поховання та на спорудження надгробного пам’ятника, за умови надання страховику (МТСБУ) документів, що підтверджують такі витрати, та пред’явлення оригіналу свідоцтва про смерть. Загальний розмір такого відшкодування стосовно одного померлого не може перевищувати 12 мінімальних заробітних плат.

Загальний розмір усіх здійснених страхових відшкодувань за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю однієї особи, не може перевищувати страхову суму за таку шкоду.

2. Майну потерпілого

Це шкода, пов'язана:

 • з пошкодженням транспортного засобу - відшкодовуються витрати, пов'язані з відновлювальним ремонтом ТЗ з урахуванням зносу, включаючи витрати на усунення пошкоджень, зроблених навмисно з метою порятунку потерпілих внаслідок ДТП, з евакуацією транспортного засобу з місця ДТП.
 • з фізичним знищенням транспортного засобу - відшкодовується різниця між вартістю ТЗ до та після ДТП, а також витрати на евакуацію транспортного засобу з місця ДТП; Транспортний засіб вважається фізично знищеним, якщо його ремонт є технічно неможливим чи економічно необґрунтованим.
 • з пошкодженням чи фізичним знищенням доріг, дорожніх споруд, технічних засобів регулювання руху - визначається на підставі аварійного сертифіката чи висновку про оцінку, виконаного аварійним комісаром, оцінювачем або експертом;
 • з пошкодженням чи фізичним знищенням майна потерпілого;
 • з проведенням робіт, які необхідні для врятування потерпілих у результаті дорожньо-транспортної пригоди;
 • з пошкодженням транспортного засобу, використаного для доставки потерпілого до відповідного закладу охорони здоров'я, чи забрудненням салону цього транспортного засобу;
 • з евакуацією транспортних засобів з місця ДТП.

Випадки, коли шкода не відшкодовується

Страховик або МТСБУ не відшкодовує:

 • шкоду, заподіяну транспортному засобу, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду, життю і здоров’ю його водія;
 • шкоду, заподіяну життю та здоров'ю пасажирів та майну, які знаходилися у транспортному засобі, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду;
 • шкоду, заподіяну при використанні транспортного засобу під час тренувальної поїздки чи для участі в офіційних змаганнях;
 • шкоду, пов'язану із втратою товарної вартості транспортного засобу;
 • шкоду, заподіяну пошкодженням або знищенням внаслідок ДТП антикварних речей, виробів з коштовних металів, коштовного та напівкоштовного каміння, предметів релігійного культу, картин, рукописів, грошових знаків, цінних паперів, різного роду документів, філателістичних, нумізматичних та інших колекцій;
 • шкоду, заподіяну в результаті дорожньо-транспортної пригоди, якщо вона відбулася внаслідок масових заворушень і групових порушень громадського порядку, військових конфліктів, терористичних актів, стихійного лиха, вибуху боєприпасів, пожежі транспортного засобу, не пов'язаної з цією пригодою;

Відмова у здійсненні страхового відшкодування

Підставою для відмови у здійсненні страхового відшкодування є:

 • навмисні дії особи, відповідальність якої застрахована (страхувальника), водія транспортного засобу або потерпілого, спрямовані на настання страхового випадку;
 • вчинення особою, відповідальність якої застрахована (страхувальником), водієм транспортного засобу умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
 • невиконання потерпілим або іншою особою, яка має право на отримання відшкодування, своїх обов'язків, якщо це призвело до неможливості страховика (МТСБУ) встановити факт дорожньо-транспортної пригоди, причини та обставини її настання або розмір заподіяної шкоди;
 • неподання заяви про страхове відшкодування впродовж одного року, якщо шкода заподіяна майну потерпілого, і трьох років, якщо шкода заподіяна здоров'ю або життю потерпілого, з моменту скоєння дорожньо-транспортної пригоди;

Незадовільне фінансове становище страховика (МТСБУ) не є підставою для відмови у здійсненні страхового відшкодування.

Регресний позов страховика та МТСБУ

Страховик після виплати страхового відшкодування має право подати регресний позов:

1. до страхувальника або водія транспортного засобу, який спричинив ДТП:

 • якщо він керував транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;
 • якщо він керував транспортним засобом без права на керування транспортним засобом відповідної категорії;
 • якщо він після дорожньо-транспортної пригоди за його участю самовільно залишив місце пригоди чи відмовився від проходження відповідно до встановленого порядку огляду;
 • якщо дорожньо-транспортна пригода визначена в установленому порядку безпосереднім наслідком невідповідності технічного стану та обладнання транспортного засобу існуючим вимогам Правил дорожнього руху;
 • якщо він не повідомив страховика у визначені строки;

2. до підприємства, установи, організації, що відповідає за стан дороги, якщо заподіяна у результаті дорожньо-транспортної пригоди шкода виникла з їх вини;

3. до особи, яка заподіяла шкоду навмисно.

 

МТСБУ після сплати страхового відшкодування має право подати регресний позов:

1. До власника, водія транспортного засобу, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду, який не застрахував свою цивільно-правову відповідальність, крім пільгових категорій;

2. До водія транспортного засобу, який заволодів транспортним засобом за допомогою протиправних дій;

3. До страховика, якщо забезпечений транспортний засіб, що заподіяв шкоду, було встановлено та страховик був зобов'язаний, але не виплатив страхове відшкодування;

4. До підприємства, установи, організації, що відповідають за стан дороги, якщо заподіяна у результаті ДТП шкода виникла з їх вини;

5. До особи, яка звільнена від укладення договору ОСЦПВ, але причетна до ДТП, якщо вона керувала транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також якщо вона відмовилася від проходження відповідно до встановленого порядку огляду та/або вона керувала транспортним засобом без права на керування транспортним засобом відповідної категорії, та/або самовільно залишила місце пригоди.

Актуальні новини