Оберіть розділи по яким бажаєте отримувати розсилку
Новини
Інвестиції
Іпотека
Заощадження
Кредит
Пенсії
Поради та інструменти
Шахрайство та злочинність
Види шахрайства
Порядок дій у випадку шахрайства
Уникнення шахрайства
Корисна інформація
Дітям
Для тих, хто потрапив в біду
Малому та середньому бізнесу
Молоді та сім'ям
Пенсіонерам
Фінансова грамотність
Фінграмотність Гра
OK
відміна
Медіатека
(044) 300-10-15

безкоштовно зі стаціонарних
телефонів по Україні

23.01.2022

98% УКРАЇНЦІВ ХОЧУТЬ ЗНАТИ СВОЇ ПРАВА І БОРОТИСЯ З КОРУПЦІЄЮ

Інформація

Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва

ui_articles2_20140507_095923_1399445963.jpg

 Малий та середній бізнес – особлива категорія суб’єктів звітування. Вимоги до формування Балансу та Звіту про фінансові результати суб’єктів малого підприємництва передбачені П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». В стандарті визначено форми звітів, а також рекомендації щодо заповнення рядків звітності. Протягом 2000-2013 рр. вимоги до звітності суб’єктів малого підприємництва залишалися незмінними – на рівні вимог 2000 р. Однак услід за звітністю для великих підприємств, правила складання якої на державному рівні почали наближатися до традицій МСФЗ, зміни торкнулися і звітності суб’єктів малого підприємництва.

 

 З метою гармонізації вітчизняної системи бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів Міністерством фінансів України наказом від 08.02.2014 р. № 48 внесено зміни до ряду національних стандартів бухгалтерського обліку. Найсуттєвіших коригувань зазнав П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», в якому відповідно до внесених правок:

– змінено суб’єктний склад тих, хто може заповнювати Спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва діяльності, що складається з форм № 1-мс та №-2мс. Так платників єдиного податку четвертої групи виключено з частини П(С)БО 25, що регулює спрощену звітність, отже, вони втратили право подання Спрощеного фінансового звіту за формами № 1-мс та №-2мс. Згідно з новою редакцією, суб’єкти мікропідприємництва (у яких середньорічна чисельність працюючих не перевищує 10 осіб і річний дохід не перевищує 2 мільйони євро за середньорічним курсом НБУ) складають Спрощений фінансовий звіт;

– викладено в новій редакції форми Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (форми № 1-м та №-2м) та Спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва (форми № 1-мс та №-2мс), в яких уточнено змістовне наповнення форм звітності, змінено кодування рядків. У зв’язку з цим, усім суб’єктам, які відповідають вимогам П(С)БО 25, при черговому складанні квартальної звітності необхідно бути особливо уважними та оновити форми для звітування.

 Крім того, представникам малого та середнього бізнесу, які зобов’язані вести бухгалтерський облік, доцільно звернути увагу і ще на ряд змін:

– національних стандартів: НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 11 «Зобов’язання», П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», П(С)БО 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність», П(С)БО 31 «Фінансові витрати»;

– плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій, затвердженого наказом мінфіну України від 30.11.99 р. № 291 (загальний план рахунків), План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, затвердженого наказом мінфіну України від 19.04.2001 р. № 186 (спрощений план рахунків), відповідно до яких змінено назву рахунку 30 «Каса» на назву «Готівка».

 

 

 

Актуальні новини