Оберіть розділи по яким бажаєте отримувати розсилку
Новини
Інвестиції
Іпотека
Заощадження
Кредит
Пенсії
Поради та інструменти
Шахрайство та злочинність
Види шахрайства
Порядок дій у випадку шахрайства
Уникнення шахрайства
Корисна інформація
Дітям
Для тих, хто потрапив в біду
Малому та середньому бізнесу
Молоді та сім'ям
Пенсіонерам
Фінансова грамотність
Фінграмотність Гра
OK
відміна
Медіатека
(044) 300-10-15

безкоштовно зі стаціонарних
телефонів по Україні

23.01.2022

98% УКРАЇНЦІВ ХОЧУТЬ ЗНАТИ СВОЇ ПРАВА І БОРОТИСЯ З КОРУПЦІЄЮ

Інформація

Баланс

ui_articles2_20140324_154124_1395668484.jpg

Будь-яке підприємство на загальній системі оподаткування зобов’язане вести баланс. А чи потрібен баланс простому підприємцю, якщо він не зобов’язаний надавати його до органів статистичної звітності чи податкової?

Відповідь – так. І ось чому.

Баланс відображає фінансовий стан підприємства на звітну дату. Він дає уявлення про те, яким майном володіє підприємство і які має борги. Баланс є основою для планування майбутньої діяльності.

Отже, баланс – це зведена інформація про вартість активів підприємства та його зобов’язання.

Баланс побудований у формі двосторонньої таблиці.

Ліва частина таблиці – Актив – ресурси, що контролюються підприємством, від використання яких очікується отримання економічної вигоди у майбутньому.

Права частина таблиці – Пасив – відображає джерела виникнення активів.

Головна властивість балансу – Актив і Пасив завжди мають однаковий підсумок.

Актив відображається в балансі за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена.

Для зручності активи в балансі групуються залежно від ліквідності, тобто здатності перетворюватися на гроші.

Необоротні активи – найменш ліквідні активи, до яких відносяться нерухомість, обладнання, транспорт. Такі активи мають довгі строки використання і не призначені для швидкого продажу.

Оборотні активи – сировина, матеріали, товарні запаси, короткострокова заборгованість за продані товари та надані послуги (дебіторська заборгованість), грошові кошти. Такі активи призначені для використання (виробництва, продажу) протягом коротких термінів.

Найбільш ліквідні активи – гроші, для зручності інколи виділяють у окрему групу. Це дає уявлення про можливості підприємства оперативно розраховуватись, наприклад – з постачальниками.

Розподіл пасивів на Власний капітал та зобов’язання дає відповідь на питання, чи отримані активи підприємства за рахунок власних коштів власників підприємства, або за рахунок виникнення зобов’язань (боргів) перед іншими особами.

Власний капітал – внески власників бізнесу, прибуток.

В ході діяльності підприємства отриманий прибуток збільшує розмір власного капіталу, а збиток – зменшує.

Зобов’язання – отримані кредити або заборгованість за отриману сировину, матеріали, товари послуги тощо (кредиторська заборгованість). Для зручності зобов’язання можуть розподілятись на довгострокові (не потребують повернення у найближчому майбутньому) та короткострокові (борги, що потребують погашення у близькій перспективі).

 Таким чином, структура балансу виглядає так:

Актив

Пасив

Необоротні активи

Власний капітал

Оборотні активи

Зобов’язання

 

Актуальні новини